Wiedza i umiejętności

Nauka, przeprowadzone projekty, współpraca w mniejszych jak też i w większych zespołach, róznorodni Klienci - to wszystko przez lata składa się na zdobytą wiedzę oraz nabyte umiejętności.

Read More

Wykonane prace

Moja przygoda z informatyką zaczęła się już w 1981 roku, a bardziej intensywnie począwszy od lipca 1986.

Read More

Inne aktywności

Nie tylko IT, ale także - pozornie - całkiem inne działania. Warto rozwijać się w różnych sferach.

Read More