DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
Data od – do Nazwa firmy Zajmowane stanowisko / Zakres obowiązków
2016- … Software Interactive Stanowisko:

Analityk biznesowy, Projektant-programista

 

Zakres obowiązków:

–         Prowadzenie analiz biznesowych oraz analiz systemowych,

–         Prowadzenie prac przygotowujących do decyzji o uruchomieniu projektów

–         Prowadzenie przeglądów dokumentacji

–         Prowadzenie analiz materiałów przetargowych

–         Projektowanie i programowanie rozwiązań w Sybase Powerbuilder

 

2014- … Conplus S.A. Stanowisko:

Architekt, Analityk biznesowy, Projektant, Product Owner

 

Zakres obowiązków:

–         Prowadzenie analiz biznesowych oraz analiz systemowych,

–         Tworzenie projektów na podstawie analiz biznesowych

–         Uzgadnianie sposobu implementacji z zespołami wytwórczymi oraz z zamawiającym

–         Przygotowanie i prowadzenie migracji danych

–         Zarządzanie narzędziami niezbędnymi do prowadzenia prac analitycznych i wytwórczych

–         Administracja środowiskami narzędziowymi

 

2009-… Eversoft sp. z o.o. Stanowisko:

Architekt systemowy, Analityk biznesowy, Product Owner, Metodyk

 

Zakres obowiązków:

–         Prowadzenie analiz biznesowych oraz analiz systemowych,

–         Modelowanie procesów biznesowych

–         Projektowanie i tworzenie raportów analitycznych z modeli procesów biznesowych,

–         Prowadzenie analiz oraz tworzenie elementów ofert projektowych dla potencjalnych klientów

–         Projektowanie i implementacja procesów biznesowych oraz technicznych, konfigurowanie środowisk na potrzeby prezentacji oraz instalacji pilotażowych

–         Wykreowanie zakresu i kształtu produktu

–         Zebranie i analiza informacji od klientów n/t potrzeb i oczekiwań wobec produktu

–         Określenie i analiza obszarów i funkcji biznesowych produktu

–         Określenie głównych i pomocniczych procesów biznesowych wspieranych przez produkt

–         Zdefiniowanie architektury produktu na poziomie biznesowym, logicznym oraz technologicznym

–         Dobór technologii, organizacji wytwarzania, struktury zespołu projektowego, układu artefaktów projektu

–         Dobór narzędzi wspierających procesy projektowe oraz wytwórcze

–         Zarządzanie narzędziami niezbędnymi do prowadzenia prac analitycznych i wytwórczych

–         Administracja środowiskami narzędziowymi

2010-2017 Concordia TUW

 

Stanowisko:

n/d

 

Zakres obowiązków:

–        Planowanie, zorganizowanie i wykonanie migracji umów generalnych oraz polis indywidualnych do Comarch Subrea z użyciem aplikacji przygotowanych samodzielnie w Sybase PowerBuilder

–        Planowanie, zorganizowanie i wykonanie migracji polis na życie z systemu Partenon do Comarch Subrea z użyciem aplikacji przygotowanych samodzielnie w Sybase PowerBuilder

–        Konsultacje metodyczne dot. zarządzania kontraktami z podwykonawcami oraz dot. zarządzania zgłoszeniami zmian i błędów w IT

 

2010-2011 MIKRO-SERWIS

 

Stanowisko:

Kierownik Działu Wdrożeń

Kierownik Działu Produkcji Oprogramowania

 

Zakres obowiązków:

–        Planowanie wdrożeń produktów (m.in. CDN Optima, CDN XL)

–        Planowanie wytwarzania produktów własnych oraz rozszerzeń produktów firm zewnętrznych

–        Koordynacja aktywności działów firmy dla potrzeb wdrożeniowych (w tym działu zajmującego się infrastrukturą IT) oraz wytwórczych

–        Dobór metod i narzędzi dla potrzeb wdrożeniowych oraz wytwórczych, wdrażanie wewnętrzne takich narzędzi

–        Wsparcie metodyczne dla Działu Produkcji oraz Działu Wdrożeń

–        Zarządzanie zespołem wdrożeń

–        Zarządzanie działem produkcji oprogramowania

–        Zarządzanie zespołami projektowymi składającymi się z osób z różnych działów

–        Negocjacje z klientami oraz utrzymywanie relacji.

–        Nadzór nad projektami wdrożeniowymi oraz wytwórczymi

–        Tworzenie koncepcji rozwiązań IT dla klientów

 

2010-2012 Eversoft sp z o.o./Deloitte Stanowisko:

Analityk procesów biznesowych, specjalista ds. systemów DMS

 

Zakres obowiązków:

–        Zbieranie informacji poprzez wywiady w szpitalach SOR w W-wie, analiza materiałów prawnych oraz organizacyjnych dot. zarządzania kryzysowego

–        Modelowanie procesów związanych z akcjami ratunkowymi i stanami zagrożenia

–        Zbieranie informacji o potrzebach CSIOZ dot. prowadzenia prac projektowych i dokumentowania

–        Sporządzanie wykazu wymagań oraz części opisowej Opisu Przedmiotu Zamówienia (element SIWZ)

–        Modelowanie procesów biznesowych w projekcie P1 e-Zdrowie dla CSIOZ

–        Wykonywanie działań niestandardowych (np. masowy import obiektów, nietypowe raporty) w środowisku IDS Scheer  Aris

–        Nadzorowanie poprawności modelowania procesów e-Zdrowie

–        Prace analityczne w projekcie optymalizacji procesów obsługi klienta ZUS

 

2009-2012 Eversoft sp. z o.o. Stanowisko:

Architekt, Product Owner, Metodyk

 

Zakres obowiązków:

–         Wykreowanie zakresu i kształtu produktu

–         Zebranie i analiza informacji od klientów n/t potrzeb i oczekiwań wobec produktu

–         Określenie i analiza obszarów i funkcji biznesowych produktu

–         Określenie głównych i pomocniczych procesów biznesowych wspieranych przez produkt

–         Zdefiniowanie architektury produktu na poziomie biznesowym, logicznym oraz technologicznym

–         Dobór technologii, organizacji wytwarzania, struktury zespołu projektowego, układu artefaktów projektu

–         Dobór narzędzi wspierających procesy projektowe oraz wytwórcze

2009-2010 Radmor S.A. Stanowisko:

Doradca metodyczny

 

Zakres obowiązków:

–         Opracowanie reorganizacji pionu RR pod kątem wydzielenia struktur niezbędnych dla skutecznego wytwarzania oprogramowania

–         Opracowanie procesu projektowego na potrzeby firmy z uwzględnieniem uwarunkowań AQAP/ACMP

–         Opracowanie procesu wytwórczego na potrzeby firmy z uwzględnieniem uwarunkowań AQAP/ACMP

–         Opracowanie zakresu dokumentowania wytwarzania oprogramowania z uwzględnieniem uwarunkowań AQAP/ACMP/MIL-STD-498

 

1998-2009 Atena Sp z o.o. Stanowisko:

Niezależny doradca technologiczny, szef działu technologii, szef głównego działu wytwórczego, szef projektu, główny projektant, analityk, projektant/programista

 

Zakres obowiązków:

–         Prowadzenie zespołu wdrażającego narzędzia wspierające procesy produkcji oprogramowania

–         Dobór narzędzi informatycznych wspierających prowadzenie projektów prowadzonych metodami lekkimi wraz z ustaleniem zakresu ich stosowania oraz zasad integracji,

–         Prowadzenie prac nad architekturą referencyjną na poziomie oczekiwań biznesowych – jako szef zespołu mieszanego polsko-niemieckiego – dla jednego z klientów

–         Organizacja i opieka nad działem badawczo-rozwojowym jednego z klientów

–         Koncepcja, architektura, kierowanie pracami wytwórczymi oraz pierwszym projektem wdrożeniowym systemu produkcyjnego dla Towarzystw Ubezpieczeniowych – Partenon, samodzielne wytworzenie jądra systemu  w Sybase Powerbuilder

–         Opracowanie oraz wdrożenie metody wytwarzania oprogramowania – dla systemu Partenon  w oparciu o platformę Sybase Powerbuilder

–         Opracowanie oraz wdrożenie metody prowadzenia prac projektowych – dla systemu Partenon w oparciu o platformę Sybase Powerbuilder

–         Opracowanie oraz wdrożenie wymaganej struktury organizacyjnej – dla systemu Partenon

–         Opracowanie oraz wdrożenie struktury organizacyjnej, metody i technik prac wykonawczych, wspieranie rozwoju metody prowadzenia projektu – dla potrzeb większej liczby jednocześnie prowadzonych kontraktów (struktura ok. 50-osobowa)

–         Udzielanie konsultacji technologicznych na potrzeby projektów związanych z systemami dla Towarzystw Ubezpieczeniowych

–         Utrzymywane i rozwój architektury systemów dla Towarzystw Ubezpieczeniowych; dbanie o stosowanie właściwych technik, narzędzi oraz standardów z silnym uwzględnieniem platformy Sybase Powerbuilder

–         Organizacja i prowadzenie działu technologicznego; idea wewnętrznej witryny informacyjnej, wdrożenie tejże witryny także dla wielu innych zastosowań niż tylko rozpowszechnianie informacji technologicznych

–         Doradzanie w zakresie technologii – prognozy zmian w stosowaniu technologii wytwórczych, narzędzi, potrzeb użytkowników końcowych

–         Doradzanie w zakresie nowoczesnych modeli architektury systemów dla Towarzystw Ubezpieczeniowych

–         Prace nad architekturą referencyjną dla nowego produktu dla Towarzystw Ubezpieczeniowych

–         Prace koncepcyjne związane z reorganizacją pracy działu wytwórczego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień technologicznych dla produktów wytwarzanych w Sybase Powerbuilder

–         Prace mające na celu wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej

–         Prace doradcze w zakresie wdrażania elementów metody MSF w jednym z działów firmy

–         Opracowanie dostosowania oraz wdrożenie metody SCRUM w jednym z działów firmy wraz ze zmianami strukturalnymi oraz narzędziowymi

1997-1998 Computerland Poland S.A. Stanowisko:  

Główny projektant, Analityk, Projektant/Programista

 

Zakres obowiązków:

–         Analiza, wytworzenie i dostarczenie aplikacji GIS obrazującej postęp prac w poszczególnych regionach kraju w ramach projektu Also/Pomost dla Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej  w oparciu o Mapinfo;

–         Udział w negocjacjach przetargowych na systemy informatyczne dla urzędów miast, ustalanie szczegółów technicznych i możliwych rozwiązań

–         Prowadzenie projektu opartego o grant Komitetu Badań Naukowych; system obiegu spraw w urzędzie oparty o FileNet Ensemble

–         Prowadzenie podprojektu (także analiza) GIS w projekcie Sitel dla TP S.A

 

1996-1997 CL City S.A. (spółka Computerland Poland S.A.) Stanowisko: 

dyrektor ds. technologii, główny projektant, analityk, projektant/programista

 

Zakres obowiązków:

–         System dla urzędów miast i gmin oparty o środowisko MS Windows oparty o produkty wytwarzane w środowisku Sybase Powerbuilder

–         System wspierający działalność agencji reklamowej oparty o MapInfo oraz MS VB

 

1996 Wydawnictwo Prawnicze LEX Stanowisko: 

projektant, analityk, projektant/programista

 

Zakres obowiązków:

–         System uprawnień i rejestracji wstępu do pomieszczeń

–         System zarządzania dystrybucją produktów opracowany w Sybase Powerbuilder

1992-1995 City Soft Stanowisko: 

szef zespołu, szef projektu, analityk, projektant/programista

 

Zakres obowiązków:

–         Prowadzenie zespołu implementującego oprogramowanie dla UM Gdynia

–         Koncepcja i nadzór nad projektem oprogramowania dla UM Gdynia

–         Implementacja i wdrożenie m.in. podsystemu ewidencji gruntów i nieruchomości w UM Gdynia i UM Rumia

–         Implementacja i wdrożenie modułu współpracującego z mapą numeryczną UM Gdynia

1991 CrossComm Corp. Stanowisko:

Analityk, projektant/programista

 

Zakres obowiązków:

 

–         Aplikacje do śledzenia zdarzeń w sieci komputerowej

–         Aplikacje do zbierania informacji o konfiguracji urządzeń włączonych do sieci komputerowej (TokenRing)

–         Moduł rozszerzający jądro aplikacji nadzorujących i konfigurujących o możliwość przełączania się z obsługi sieci lokalnej d obsługi sieci zdalnej

–         Bezpośrednia praca w zespole – podczas uruchamiania modułu zdalnego dostępu – w Bostonie

1989-1991 Infoservice S.A. Stanowisko:

Szef zespołu, Szef projektu, Analityk, Projektant/Programista

 

Zakres obowiązków:

–         System składu CDN; idea i koncepcja systemu, wytworzenie jądra oraz ram pozwalających na dynamiczne ładowanie i użytkowanie wybranych modułów (wszystko pod DOSem)

–         Prowadzenie zespołu wytwórczego

–         Sterowniki drukarek oraz kroje do wczesnych wersji aplikacji Ventura Publisher

1989 EL-Gaz S.A. Stanowisko:

Analityk, Projektant, Programista

 

Zakres obowiązków:

–         Projekt modułu do zarządzania ewidencją gruntów dla UM Gdynia

1987-1989 Mikrograf S.A. Stanowisko:

Szef zespołu, Szef projektu, Analityk, Projektant/programista

 

Zakres obowiązków:

–         System składu PL-Druk; aplikacja pełnoekranowa z wbudowanym modułem skryptowym

–         Projekt nowego modułowego systemu składu odpowiadającego późniejszej  funkcjonalności i interfejsowi aplikacji Ventura Publisher z początku lat 90’

–         Kierowanie 6-osobowym  zespołem wytwórczym

1986-1987 CSK Kajkowscy Stanowisko:

Programista

 

Zakres obowiązków:

–         Oprogramowanie do modelowania oraz generowania krojów drukarskich dla edytora PL-Tekst

–         Rozpoznawanie formatów krojów wektorowych oraz bitmapowych

1986 Przedsiębiorstwo geodezyjne Wrocław Stanowisko:

Programista

 

Zakres obowiązków:

–         Aplikacja modelująca przebieg otworu wiertniczego na podstawie serii pomiarów przestrzennych