OBSZAR POSIADANE UMIEJĘTNOŚCI (ważniejsze)
Języki programowania: Sybase PowerBuilder, SQL, PL-SQL, C, C++, Pascal
Bazy danych: Oracle, Sybase ASA, MS SQL, Informix, DB2, MySQL, PostreSQL
Systemy CASE/BPM: SoftwareAG ARIS, webMethods, Metastorm Provision,  Sybase PowerDesigner, Sparx Enterprise Architect
Analiza IT: Zbieranie i analiza wymagań, analiza systemowa, analiza biznesowa, tworzenie koncepcji rozwiązań, analiza procesów biznesowych
Architektura IT: Architektura SOA, architektura systemów ubezpieczeniowych/architektura platform systemowych dla systemów ubezpieczeniowych, architektura systemów workflow
Projektowanie: Modelowanie procesów biznesowych, modelowanie dziedziny biznesowej, modelowanie danych, architektury IT, systemy DTP, systemy Workflow, systemy ubezpieczeniowe
Zarządzanie: Zarządzanie procesami wytwórczymi i projektowymi, zarządzanie procesami jakości, zarządzanie strukturami organizacyjnymi związanymi z dostarczaniem oprogramowania oraz prowadzeniem projektów wdrożeniowych i wytwórczych, zarządzanie działami oraz zespołami, zarządzanie projektami wdrożeniowymi i wytwórczymi, zarządzanie wymaganiami i dokumentacją projektową oraz narzędziami projektowymi.
Administracja/konfiguracja: Serwery społecznościowe (np. Liferay), serwery WWW, serwery baz danych, repozytoria kontroli wersji, repozytoria projektowe, serwery dokumentacji (np. MS Sharepoint), zarządzanie siecią lokalną
Serwery WWW: Apache, IIS
Języki programowania: C, C++, Sybase PowerBuilder, SQL, Pascal
Bazy danych: Oracle, Sybase ASA, MS SQL, Informix, DB2, MySQL, PostreSQL
Systemy operacyjne: Linux, MS-Windows
Serwery aplikacji/integracyjne: Tomcat, webMethods
WYKSZTAŁCENIE:
Data od – do Szkoła / Uczelnia / Specjalizacja
01.10.1981 – 30.06.1986 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Mat-Fiz-Chem, Instytut Informatyki, specjalność Oprogramowanie i metody informatyki, ukończone z wyróżnieniem

 

KURSY/CERTYFIKATY/SZKOLENIA:
Data od – do Tematyka
2006/2007 Z zakresu metody prowadzenia projektów wg IPMA, prowadzone przez ODiTK/GET Manager:

a)      Profesjonalne Zarządzanie Projektami

b)      Zarządzanie ryzykiem projektowym

c)      Budżetowanie i finanse projektu

d)      Komunikacja i zarządzanie zespole projektowym

e)      Zarządzanie projektami z wykorzystaniem MS Project

f)       Aspekty prawne w projekcie

 

2008/2009 1.      RR611 – Zarządzanie wymaganiami, szkolenie IBM/Rational prowadzone przez Premium Technology

2.      RR331 – Requisite Pro, wprowadzenie, szkolenie IBM/Rational prowadzone przez Premium Technology

3.      SAPNW – SAP NetWeaver  Overview, szkolenie prowadzone przez SAP Polska

4.      SOA100 – SAP Enterprise SOA – Fundamentals, szkolenie prowadzone przez SAP Polska

5.      SOA110 – SAP Enterprise SOA – Roadmap & technology, szkolenie prowadzone przez SAP Polska

6.      SOA200 – SAP Enterprise SOA – Enterprise Architecture Framework Level 1, szkolenie prowadzone przez SAP Polska

7.      SOA300 – Design Time Governance in Enterprise SOA, szkolenie prowadzone przez SAP Polska

8.      Szkolenie z modelowania procesów biznesowych z użyciem Metastorm Provision BPA

11.2009 ITIL® version 3, uzyskany certyfikat Foundation
2010/2011 Szkolenia z IDS-Scheer ARIS zakończone dyplomem z uprawnieniami do prowadzenia wdrożeń, szkoleń biznesowych i administracyjnych
2013 Szkolenie z integracji systemów z użyciem Software AG webMethods (Infovide-Matrix)
2017 Certyfikat BPMN 2.0 Fundamentals

 

Międzynarodowe doświadczenia zawodowe:
  • Udział w projekcie dot. wytworzenia architektury konwergencyjnej dla krajów CEE w grupie ERGO (Niemcy),
  • Udział w projekcie dot. zarządzania siecią w CrossComm Corp. (USA)