OBSZAR POSIADANE UMIEJĘTNOŚCI/ŚRODOWISKA (ważniejsze)
Systemy CASE/BPM: Sparx Enterprise Architect , SAP ARIS, ,  Sybase PowerDesigner, SoftwareAG webMethods Metastorm Provision
Analiza IT: Analiza procesów biznesowych, zbieranie i analiza wymagań, analiza systemowa i biznesowa przedsięwzięć, tworzenie koncepcji rozwiązań
Architektura IT: Architektura systemów klient-serwer, architektura SOA, architektura systemów wielowarstwowych, architektura systemów ubezpieczeniowych, architektura systemów workflow/BPM
Projektowanie: Modelowanie procesów biznesowych, modelowanie dziedziny biznesowej, modelowanie danych, projektowanie systemów IT, systemów Workflow, systemów ubezpieczeniowych
Zarządzanie: Zarządzanie procesami wytwórczymi i projektowymi (model SPMP/PMI, Scrum), zarządzanie procesami jakości, zarządzanie strukturami organizacyjnymi związanymi z dostarczaniem oprogramowania oraz prowadzeniem projektów wdrożeniowych i wytwórczych, zarządzanie działami oraz zespołami, zarządzanie projektami wdrożeniowymi i wytwórczymi, zarządzanie wymaganiami i dokumentacją projektową oraz narzędziami projektowymi.
Administracja/konfiguracja: Serwery społecznościowe (np. Liferay), serwery WWW, serwery baz danych, repozytoria kontroli wersji, repozytoria projektowe, serwery dokumentacji (np. MS Sharepoint), zarządzanie siecią lokalną
Serwery WWW: Apache, IIS
Języki programowania/środowiska: Sybase PowerBuilder, SQL, C, C++, Pascal
Bazy danych: Oracle, Sybase ASA, MS SQL, Informix, DB2, MySQL, PostreSQL
Systemy operacyjne: Linux, MS-Windows
Serwery aplikacji/integracyjne: Tomcat, webMethods
WYKSZTAŁCENIE:
Data od – do Szkoła / Uczelnia / Specjalizacja
01.10.1981 – 30.06.1986 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Mat-Fiz-Chem, Instytut Informatyki, specjalność Oprogramowanie i metody informatyki, ukończone z wyróżnieniem
KURSY/CERTYFIKATY/SZKOLENIA:
Data od – do Tematyka
2006/2007

Z zakresu metody prowadzenia projektów wg IPMA, prowadzone przez ODiTK/GET Manager:

a)      Profesjonalne Zarządzanie Projektami

b)      Zarządzanie ryzykiem projektowym

c)      Budżetowanie i finanse projektu

d)      Komunikacja i zarządzanie zespole projektowym

e)      Zarządzanie projektami z wykorzystaniem MS Project

f)       Aspekty prawne w projekcie

2008/2009

1.      RR611 – Zarządzanie wymaganiami, szkolenie IBM/Rational prowadzone przez Premium Technology

2.      RR331 – Requisite Pro, wprowadzenie, szkolenie IBM/Rational prowadzone przez Premium Technology

3.      SAPNW – SAP NetWeaver  Overview, szkolenie prowadzone przez SAP Polska

4.      SOA100 – SAP Enterprise SOA – Fundamentals, szkolenie prowadzone przez SAP Polska

5.      SOA110 – SAP Enterprise SOA – Roadmap & technology, szkolenie prowadzone przez SAP Polska

6.      SOA200 – SAP Enterprise SOA – Enterprise Architecture Framework Level 1, szkolenie prowadzone przez SAP Polska

7.      SOA300 – Design Time Governance in Enterprise SOA, szkolenie prowadzone przez SAP Polska

8.      Szkolenie z modelowania procesów biznesowych z użyciem Metastorm Provision BPA

11.2009 ITIL® version 3, uzyskany certyfikat Foundation
2010/2011 Szkolenia z IDS-Scheer ARIS zakończone dyplomem z uprawnieniami do prowadzenia wdrożeń, szkoleń biznesowych i administracyjnych
2013 Szkolenie z integracji systemów z użyciem Software AG webMethods (Infovide-Matrix)
2017 Certyfikat BPMN 2.0 Fundamentals