UDZIAŁ W WAŻNIEJSZYCH PROJEKTACH:
Nazwa projektu Wykorzystywane technologie Opis projektu / Rola w projekcie/Czas zaangażowania w projekt
n/d Sparx EA 14.0

Redmine/Scrum/Kanban

Opis projektu (zakres prac):

Wewnętrzne narzędzie do modelowania jednolitego interfejsu użytkownika aplikacji internetowych

Rola w projekcie:

Analityk biznesowy

Product Owner

 

Czas zaangażowania w projekcie:

2 miesiące

DSRiN MS Office, Sparx EA 13.5 Opis projektu (zakres prac):

Analiza biznesowa procesów nadzoru i kierowania do placówek dla nieletnich z elementami projektu architektury  oraz wymaganiami biznesowymi.

Rola w projekcie:

Analityk biznesowy

 

Czas zaangażowania w projekcie:

2 miesiące

KRK 2.0 MS Office, bazy danych (Oracle/Oracle RDB, MySQL, PostgreSQL, MS SQL), Sparx EA 13.5 Opis projektu (zakres prac):

Analiza stanu aktualnego systemu, analiza poprawności dokumentacji wykonawców.

Analiza biznesowa i modelowanie nowej wersji systemu w oparciu o stan dotychczasowy, aktualny i projektowany stan prawny z uwzględnieniem zapotrzebowań interesariuszy zewnętrznych (instytucjonalnych oraz indywidualnych)

 

Rola w projekcie:

Analityk biznesowy

 

Czas zaangażowania w projekcie:

8 miesięcy

EPU Sybase PowerBuilder 11.5,

MS SQL 2008,

Sparx EA 10.5

Opis projektu (zakres prac):

Modyfikacja istniejących funkcjonalności oraz projektowanie i implementacja nowych funkcjonalności systemu w części dostępnego publicznie oraz w części backoffice-owej.

 

Rola w projekcie:

Projektant, deweloper

 

Czas zaangażowania w projekcie:

6 miesięcy

GITD Sparx EA 11, SQL, MS Office, JustInMind Opis projektu (zakres prac):

Zaprojektowanie i wdrożenie systemów ewidencyjno-kontrolnych, analiza i weryfikacja prac wykonawców

 

Rola w projekcie:

Analityk biznesowy

 

Czas zaangażowania w projekcie:

7 miesięcy

Windy CMS Liferay, PostgreSQL, MySQL, Sybase PowerBuilder 11.5 Opis projektu:

System interaktywny do zarządzania i utrzymania instalacjami wind osobowych i towarowych dla jednego z większych dostawców/serwisantów w Polsce

 

Rola w projekcie:

Analityk, projektant, architekt

Także programowanie i przeprowadzenie migracji danych

 

Czas zaangażowania w projekcie:

18 miesięcy

EPWD Sparx EA 11 Opis projektu:

ZUS – Elektroniczna Platforma Wymiany Danych (system  wspomagający przepływ dokumentów i obsługę spraw w ZUS)

 

Rola w projekcie:

Analityk

 

Czas zaangażowania w projekcie:

11 miesięcy

P1 Sparx EA 10 Opis projektu:

Głównym celem Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1), jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. W Systemie P1 będzie znajdowała się informacja o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski niezależnie od płatnika, a także obywateli Unii Europejskiej i innych krajów, którzy skorzystają ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski.

http://p1.csioz.gov.pl/

 

Rola w projekcie:

Analityk, projektant – podsystem administracji P1

 

Czas zaangażowania w projekcie:

12 miesięcy

Everprogress Liferay, Activiti BPMN, Java, JBoss/Tomcat, Jade, OpenFire,

SAP ARIS

Opis projektu:

System społecznościowy ze zintegrowanymi modułami do zarządzania projektami oraz procesami w firmie (projekty i działania w firmie sterowane procesami biznesowymi specyficznymi dla Klienta)

 

Rola w projekcie:

Analityk systemowy, administrator

 

Czas zaangażowania w projekcie:

12 miesięcy

n/d (T.U.) ARIS Business Architect, MS Office Opis projektu:

Analiza głównych procesów biznesowych związanych z produkcją ubezpieczeniową, wskazanie miejsc potencjalnych optymalizacji

 

Rola w projekcie:

Analityk biznesowy

 

Czas zaangażowania w projekcie:

5 miesięcy

Kaloryk Sybase Anywhere 12, Sybase PowerBuilder 11.5 Opis projektu:

System do zarządzania informacjami o produktach żywnościowych oraz do wsparcia planowania  i utrzymania diet

 

Rola w projekcie:

Analityk biznesowy, projektant, PM, programista

 

Czas zaangażowania w projekcie:

W trakcie, projekt „po godzinach”

n/d Comarch Optima, Comarch XL, Biznes Hotel, ARB, MS-SQL, MS-Windows Kierownik projektów wdrożeniowych w projektach prowadzonych dla hoteli oraz ośrodków wdrożeniowych. W ramach projektów często dokonywano także korekt w infrastrukturze IT u klientów.
Migracja CCW Oracle 10g, Sybase PowerBuilder 11.5 Opis projektu:

Migracja danych produkcyjnych TUW/CCW

 

Rola w projekcie:

Analityk biznesowy, projektant, programista

 

Czas zaangażowania w projekcie:

48 miesięcy

Optymalizacja procesów obsługi klienta ZUS ARIS Business Architect, ARIS Publisher, MS Office Opis projektu:

Optymalizacja procesów obsługi klienta ZUS

Rola w projekcie:

Analityk biznesowy, projektant raportów w ARIS

 

Czas zaangażowania w projekcie:

3 miesiące

P1 CSIOZ ARIS Server, ARIS Business Architect, ARIS Publisher, MSSQL, Apache, IIS Opis projektu:

Model platformy udostępniania informacji o zdarzeniach medycznych

 

Rola w projekcie:

Analityk biznesowy, administrator ARIS Server, projektant raportów w ARIS

 

Czas zaangażowania w projekcie:

8 miesięcy

Elvira ARIS Server, ARIS Business Architect, ARIS Publisher Opis projektu:

Modelowanie procesów dot. Ratownictwa Medycznego w W-wie

 

Rola w projekcie:

Analityk biznesowy

 

Czas zaangażowania w projekcie:

4 miesiące

n/d MS Office, Visio, UML, XMind Opis projektu:

Wytworzenie podstaw biznesowych i technologicznych dla produktu społecznościowego zamkniętego.

 

Rola w projekcie:

Product owner, architekt

 

Czas zaangażowania w projekcie:

4 miesiące

n/d MS Office, Visio, UML, XMind Opis projektu:

Opisanie SQS oraz przemodelowanie struktury organizacyjnej działu oprogramowania u klienta

 

Rola w projekcie:

Konsultant, analityk

 

Czas zaangażowania w projekcie:

3 miesiące

 

System BackOffice klasy SOA dla T.U. Metastorm Provision, IBM Rational Requisite Pro, SAP SOA, MS Sharepoint, Atlassian JIRA, Atlassian Confluence, Oracle, Sybase PowerBuilder Opis projektu:

To jest program. Wynikiem ma być nowoczesny system klasy back-office oparty na wytycznych SOA przeznaczony dla towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

Rola w projekcie:

Członek Komitetu Sterującego Programu, lider projektu narzędziowego i metodycznego, manager dokumentacji i zmiany (Wyprowadzenie założeń architektonicznych, założeń dot. zakresu i organizacji Programu, współpracy oraz stosowania wsparcia narzędziowego, prowadzenie nadzoru nad pracami, dobór metod i narzędzi wspierających prowadzenie projektów i Programu, ich implementacja i zarządzanie nimi, koordynacja prac różnych zespołów, zaplanowanie i wykonane wdrożenia pakietów narzędziowych dla firm Atena oraz ERGO Hestia

)

 

Czas zaangażowania w projekcie:

2 lata

Konwergencja systemów ubezpieczeniowych MS Office, Visio, UML, narzędzia własne (repozytorium projektowe), IBM WebSphere, SAP Netweaver, Metastorm Provision, Java, Sybase PowerBuilder, Oracle Opis projektu:

Celem projektu było uzgodnienie założeń i wizji architektonicznych dla systemów IT wspierających towarzystwa ubezpieczeniowe. Uzgodnienie przebiegało pomiędzy jednostką nadrzędną (właścicielską) a polską grupą t.u.

 

Rola w projekcie:

PM po stronie polskiej, główny architekt (Prowadzenie prac nad architekturą klasy SOA w zakresie wspólnych uzgodnień, zarządzanie zakresem prac, zakresem produktu, jakością, ryzykiem, zmianą i budżetem

)

 

Czas zaangażowania w projekcie:

6 miesięcy

System BackOffice dla T.U. MS Office, Visio, UML, narzędzia własne (repozytorium projektowe), Java, Sybase PowerBuilder Opis projektu:

Wytworzenie założeń biznesowych, architektonicznych oraz technologicznych dla nowego systemu informatycznego wspierającego prace towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

Rola w projekcie:

PM, Główny architekt (Opracowanie ram oraz architektury kompozytowej dla nowego systemu klasy BackOffice wspierającego produkcję T.U., prowadzenie projektu, dobór oraz prowadzenie zespołu, zarządzane zakresem, jakością i budżetem

)

Czas zaangażowania w projekcie:

1 rok

Systemy wspomagające produkcję T.U. Oracle, Sybase PowerBuilder, WWW, C++, Opis projektu:

To był zbiór wielu projektów. Celem była koordynacja działań w projektach, nadzór nad zachowaniem architektury oraz przestrzeganiem zasad biznesowych, wprowadzanie zmian w jądrze systemu stosownie do zmian potrzeb oraz dostosowywanie struktury organizacyjnego stosownie do zmieniających się warunków.

 

Rola w projekcie:

Główny architekt, główny technolog (Modyfikacje organizacji prac, modyfikacje metod prowadzenia projektów stosownie do specyfiki klienta, utrzymanie modułowej architektury, dobór narzędzi i technologii, wsparcie w negocjacjach i spornych kwestiach)

 

Czas zaangażowania w projekcie:

4 lata

System wspomagający produkcję T.U. – Partenon NonLife Oracle, PowerBuilder, WWW, C++ Opis projektu:

Wytworzenie systemu klasy back-office dla majątkowego towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

Rola w projekcie:

Główny architekt, główny technolog (Organizacja prac, dobór metody dla projektu, ustalenie i utrzymanie modułowej architektury, dobór narzędzi i technologii, wytworzenie platformy rozwiązania

)

 

Czas zaangażowania w projekcie:

2 lata

System wspomagający produkcję T.U. – Partenon Life Oracle, PowerBuilder Opis projektu:

Wytworzenie systemu klasy back-office dla majątkowego towarzystwa ubezpieczeniowego.

 

Rola w projekcie:

PM, główny architekt, główny technolog (Organizacja prac, dobór metody dla projektu, organizacja i dobór kadry do projektu, ustalenie i utrzymanie modułowej architektury, dobór narzędzi i technologii, zarządzanie zakresem i jakością, zarządzanie projektem, zarządzanie zespołem, negocjacje z klientem, prowadzenie warsztatów, prowadzenie odbiorów, wytworzenie platformy rozwiązania, wprowadzenie zarządzania zmianą i budżetem)

 

Czas zaangażowania w projekcie:

1 rok

GIS dla projektu SITEL Sybase PowerBuilder, MapInfo, C++, bazy Lotus, Sybase ASA Opis projektu:

Wytworzenie oprogramowania wizualizującego infrastrukturę zarządzaną przez TPSA.

 

Rola w projekcie:

PM podprojektu SITEL, architekt, analityk (Zarządzanie zakresem prac, analizy wymagań i potrzeb klienta, prowadzenie warsztatów, wytworzenie zasad integracji  i architektury produktu)

 

Czas zaangażowania w projekcie:

6 miesięcy

Oprogramowanie wizualizacyjne dla ALSO/POMOST (GIS) Sybase PowerBuilder, MapInfo, C++, bazy Lotus, Sybase ASA Opis projektu:

Wytworzenie oprogramowania wizualizującego stopień realizacji programów MPiPS

 

Rola w projekcie:

PM, architekt, projektant, także częściowo wykonawca (Zarządzanie zakresem prac, zarządzanie zakresem produktu, zarządzanie ryzykiem i jakością, dbanie o jakość interfejsu użytkownika, prowadzenie rozmów i odbiorów z klientem, dobór narzędzi i technologii)

 

Czas zaangażowania w projekcie:

6 miesięcy

Obieg spraw w UM Sybase PowerBuilder, workflow Opis projektu:

Wytworzenie oprogramowania zarządzającego przepływem dokumentów w UM. Grant KBN.

 

Rola w projekcie:

Architekt, projektant, także częściowo wykonawca (Zarządzanie zakresem produktu, zarządzanie ryzykiem i jakością, dbanie o jakość interfejsu użytkownika, prowadzenie rozmów i odbiorów z klientem, dobór narzędzi i technologii)

 

Czas zaangażowania w projekcie:

6 miesięcy

System informatyczny dla urzędów administracji samorządowej w środowisku Windows Sybase PowerBuilder, MS SQL, Sybase Anywhere, C Opis projektu:

Wytworzenie oprogramowania wspierającego pracę jednostek samorządowych

 

Rola w projekcie:

PM, główny architekt, główny technolog (Zarządzanie zespołem, zarządzanie projektem, zarządzanie zakresem produktu, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie jakością produktu, wytworzenie i utrzymanie architektury, wytworzenie platformy technologicznej produktu, dobór i utrzymanie narzędzi deweloperskich i projektowych)

 

Czas zaangażowania w projekcie:

1.5 roku

System informatyczny dla wydziałów UM Gdynia Informix, Informix 4GL, C Opis projektu:

Zinformatyzowanie UM Gdynia

 

Rola w projekcie:

PM, architekt, główny technolog (Prowadzenie zespołu, negocjacje z klientem, zbieranie wymagań, przygotowywanie umów, zarządzanie zmianą i ryzykiem,  zarządzanie budżetem, prowadzenie odbiorów i rozliczeń, wytworzenie architektury, ustalenie i nadzorowanie zasad integracji, wytworzenie modułów dla kilku wydziałów (Informix/Unix(SUN), C))

 

Czas zaangażowania w projekcie:

4 lata

Sterowanie dostępem do pomieszczeń C Opis projektu:

Zaprojektowanie i wykonanie oprogramowania oraz wybór hardware i wdrożenie – systemu do sterowania dostępem do pomieszczeń oraz rejestrowania użycia kart magnetycznych

 

Rola w projekcie:

Analityk, projektant, wykonawca

 

Czas zaangażowania w projekcie:

2 miesiące

System zarządzania pakietowaniem sprzedaży oraz ewidencją Sybase PowerBuilder, Sybase DB, NetWare Opis projektu:

Wytworzenie oprogramowania wspierającego procesy kompletowania wysyłek, oznaczania oraz rozliczania, identyfikacji i rozliczania zamówień

 

Rola w projekcie:

Analityk, projektant, wykonawca

 

Czas zaangażowania w projekcie:

3 miesiące

Zarządzanie siecią teleinformatyczną C, C++ Opis projektu:

Wytworzenie oprogramowania wizualizującego topologię sieci komputerowej lokalnej oraz odległej (dostęp komutowany), wytworzenie oprogramowania sygnalizującego stany alarmowe na urządzeniach sieciowych aktywnych.

 

Rola w projekcie:

Analityk, projektant, wykonawca

 

Czas zaangażowania w projekcie:

8 miesięcy

 

Oprogramowanie DTP CDN C, Assembler Opis projektu:

Wytworzenie systemu profesjonalnego składu klasy WYSIWYG.

 

Rola w projekcie:

PM, architekt, główny technolog (Organizowanie prac, organizowanie i stymulowanie zespołu, zebranie i zarządzanie wymaganiami, wytworzenie i utrzymanie architektury, wytwarzanie krytycznych elementów produktu)

 

Czas zaangażowania w projekcie:

1.5 roku

Oprogramowanie DTP PL-Druk C, Assembler Opis projektu:

System komputerowego składu wydawnictw.

 

Rola w projekcie:

PM, architekt, główny technolog (Organizowanie prac, organizowanie i stymulowanie zespołu, zebranie i zarządzanie wymaganiami, wytworzenie i utrzymanie architektury, wytwarzanie krytycznych elementów produktu)

 

Czas zaangażowania w projekcie:

1 rok