Polityka informacyjna

 1. Witryna jest przeznaczona wyłącznie do prezentacji doświadczenia i wykonanych prac.
 2. Niniejsza witryna nie jest wykorzystywana do zbierania danych osobowych.

W związku z tym informujemy, że za pośrednictwem tej witryny nie zbieramy danych osobowych, a co za tym idzie nie przetwarzamy ich w żaden inny sposób. Jedyne informacje, jakie przetwarza witryna, to tymczasowe pliki „cookies”, które są tworzone na urządzeniu końcowym użytkownika i są usuwane wraz z zakończeniem sesji.

 1. Kto jest podmiotem przetwarzającym dane?

Perfect Software Jacek Łobocki, z siedzibą przy ul. Pułkownika Dąbka 17, 84-230 Rumia, kontakt mailowy do nas to: jaceklo@psj.pl lub telefoniczny 501216946

 1. W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane?
  Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu utrzymania sesji.
 2. Jak długo będą przechowywane Twoje dane?
  Twoje dane będą przechowywane do czasu wygaśnięcia sesji.
 3. Komu mogą zostać ujawnione Twoje dane?
  Twoje dane są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym i nie są przez nas przekazywane komukolwiek.
 4. Jakie prawa Ci przysługują? W zakresie, w jakim to jest technicznie możliwe (przypominamy – my na naszych urządzeniach nie przechowujemy Twoich danych) masz prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
  • usunięcia swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
Masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlament u Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

 

Polityka plików „cookies”